Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 01/03/2021 | 05:12

Thứ hai, 01/03/2021 | 05:12

Video

Ứng dụng khoa học công nghệ mới trong phát triển ngành công nghiệp khí - Phần 2: Phát triển công nghiệp khí theo “chiều sâu”

Ngành công nghiệp khí được đánh giá là một trong những nhóm ngành giữ vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong thời gian tới, để đáp ứng nhu cầu thị trường, việc phát triển công nghiệp khí theo “chiều sâu”, nghĩa là tăng cường đầu tư khâu chế biến khí theo hướng càng sâu càng tốt là yêu cầu cấp thiết. Do đó, cần có chính sách khuyến khích thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong ngành công nghiệp khí, góp phần bảo đảm thị trường khí phát tri

lên đầu trang