Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ năm, 22/04/2021 | 04:38

Thứ năm, 22/04/2021 | 04:38

Video

10 sự kiện nổi bật - Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3)

Một số công tác chính của Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) năm 2020 đã được hoàn thành, nổi bật với 10 sự kiện tiêu biểu.

lên đầu trang