Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 21/06/2021 | 11:00

Thứ hai, 21/06/2021 | 11:00

Video

Tổng Công ty Giấy Việt Nam: Cải tiến kỹ thuật chuyển đổi bánh tỳ lô cuộn máy Xeo 1

Nhóm cải tiến – Tổng Công ty Giấy Việt Nam với “Cải tiến kỹ thuật chuyển đổi bánh tỳ lô cuộn máy Xeo 1” đã đạt giải Khuyến khích tại Vòng chung kết Cuộc thi "Nhóm Cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020”.

lên đầu trang