Tên văn bản Công văn hướng dẫn thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và đăng ký nhiệm vụ năm 2014
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Công văn hướng dẫn thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và đăng ký nhiệm vụ năm 2014
Số hiệu văn bản 1594/BCT-KHCN Ngày có hiệu lực 26/02/2013
Ngày ban hành 26/02/2013 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Thứ trưởng Lê Dương Quang