Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 20/03/2019 | 10:41

Thứ tư, 20/03/2019 | 10:41
Phát triển nhà máy số - Định hướng ưu tiên lớn của ngành Công Thương

Phát triển nhà máy số - Định hướng ưu tiên lớn của ngành Công Thương

“Phát triển nhà máy số chính là tâm điểm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đây cũng là định hướng ưu tiên lớn của ngành Công Thương trong phát triển một nền sản xuất hiện đại trong tương lai”

Phát triển nhà máy số - Định hướng ưu tiên lớn của ngành Công Thương

Phát triển nhà máy số - Định hướng ưu tiên lớn của ngành Công Thương

“Phát triển nhà máy số chính là tâm điểm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đây cũng là định hướng ưu tiên lớn của ngành Công Thương trong phát triển một nền sản xuất hiện đại trong tương lai”

Năm 2019, Hà Nội đẩy mạnh kiểm soát an toàn thực phẩm

Năm 2019, Hà Nội đẩy mạnh kiểm soát an toàn thực phẩm

Năm 2019, để bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), Hà Nội đã đề ra các mục tiêu toàn diện và nhân rộng các mô hình thí điểm kiểm soát ATTP như tuyến phố ATTP và kiểm soát bữa cỗ tập trung đông người đã ghi nhận kết quả tốt từ những năm trước.

Đề xuất bổ sung xe ô tô thân thiện môi trường được ưu đãi thuế

Đề xuất bổ sung xe ô tô thân thiện môi trường được ưu đãi thuế

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Theo đó, Bộ đề xuất bổ sung xe ô tô thân thiện môi trường được ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện.

'Xây' chuẩn chất lượng: Chuyện không chỉ của Nhà nước!

'Xây' chuẩn chất lượng: Chuyện không chỉ của Nhà nước!

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nguyễn Hoàng Linh đã nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong công tác xây dựng tiêu chuẩn và nhà nước chỉ giữ vai trò định hướng.

lên đầu trang