Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ sáu, 15/11/2019 | 00:11

Thứ sáu, 15/11/2019 | 00:11
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học - công nghệ năm 2021; định hướng kế hoạch giai đoạn 2021-2025

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học - công nghệ năm 2021; định hướng kế hoạch giai đoạn 2021-2025

Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị báo cáo công tác KH&CN của đơn vị trong giai đoạn 2017-2019 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2021, định hướng Kế hoạch KH&CN trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Bộ Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp chuyển đổi số trong CMCN 4.0

Bộ Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp chuyển đổi số trong CMCN 4.0

“Thách thức đi liền với cơ hội và khi chúng ta có thể nhanh chóng nắm bắt và biến những khó khăn trước mắt thành lợi thế thì chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, trong đó mỗi doanh nghiệp phải tìm ra cho mình hướng đi phù hợp”.

Bộ Công Thương: Thúc đẩy sản xuất thông minh bằng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cụ thể

Bộ Công Thương: Thúc đẩy sản xuất thông minh bằng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cụ thể

Theo Bộ Công Thương, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với hoạt động đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ cao đã và đang tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư để nâng cao trình độ và hiệu quả sản xuất.

Tinh chế sinh học và nhiên liệu sinh học trong nông nghiệp công nghệ cao

Tinh chế sinh học và nhiên liệu sinh học trong nông nghiệp công nghệ cao

Cơ quan Năng lượng Quốc tế định nghĩa tinh chế sinh học là “xử lý bền vững sinh khối trong một loạt các sản phẩm và năng lượng có thể tiêu thụ được". Sinh khối là khối lượng khô của (các bộ phận) sinh vật. Tinh luyện sinh học hướng tới xử lý sinh khối hiệu quả nhất có thể để sử dụng tối đa các thành phần và bỏ đi tối thiếu.

lên đầu trang