Tìm kiếm 
Hôm nay Chủ nhật, ngày 24 tháng 06 năm 2018
Đầu tư cho KHCN khu vực tư nhân còn hạn chế

Đầu tư cho KHCN khu vực tư nhân còn hạn chế

Tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2017, Đại diện Bộ Khoa học công nghệ cho biết, hiện, đầu tư cho KHCN chủ yếu nằm ở khu vực nhà nước, khu vực tư nhân...