Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ sáu, 07/05/2021 | 23:26

Thứ sáu, 07/05/2021 | 23:26
Thành công vang dội của dịch vụ cơ khí dầu khí Việt Nam - Kỳ 1

Thành công vang dội của dịch vụ cơ khí dầu khí Việt Nam - Kỳ 1

Bắt đầu từ rất nhiều “con số 0”, nhiều thách thức tưởng chừng không thể vượt qua nhưng với tinh thần quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, tập thể lãnh đạo, CBCNV PTSC M&C đã cũng nhau tạo ra những thành công vang dội, khẳng định trình độ khoa học và sản xuất của ngành dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam.

Tạo sức bật cho thị trường khoa học, công nghệ

Tạo sức bật cho thị trường khoa học, công nghệ

Sau hơn 10 năm phát triển với nhiều thách thức và cơ hội, thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Ra mắt hệ thống cảnh báo thương mại toàn cầu phiên bản tiếng Việt - ePing

Ra mắt hệ thống cảnh báo thương mại toàn cầu phiên bản tiếng Việt - ePing

Đây là lần đầu tiên ePing có ngôn ngữ không chính thức của WTO. ePing với phiên bản Tiếng Việt sẽ giúp đơn vị xuất nhập khẩu nhận được đầy đủ thông tin từ những thông báo của WTO một cách kịp thời nhất.

Tận dụng nguồn nguyên liệu địa phương sản xuất thức ăn công nghiệp cho cá chính theo hướng bền vững

Tận dụng nguồn nguyên liệu địa phương sản xuất thức ăn công nghiệp cho cá chính theo hướng bền vững

Kết quả của dự án đã bổ sung thêm công nghệ mới, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương để sản xuất thức ăn cho cá chình, góp phần giảm giá thành, nâng cao hiệu quả kinh tế, thúc đẩy nghề nuôi cá chình phát triển theo hướng bền vững.

Xây dựng Trung tâm xuất sắc về đổi mới sáng tạo – nâng cao vai trò của Việt Nam trong APO

Xây dựng Trung tâm xuất sắc về đổi mới sáng tạo – nâng cao vai trò của Việt Nam trong APO

Việc triển khai xây dựng Trung tâm xuất sắc về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao vai trò của Việt Nam trong APO và thể hiện sự tích cực, đóng góp chung vào sự phát triển chung của khu vực.

Hoàn thiện chế tài xử lý vi phạm lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm

Hoàn thiện chế tài xử lý vi phạm lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.