Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 02/12/2023 | 09:21

Thứ bảy, 02/12/2023 | 09:21
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17 về an toàn thực phẩm

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17 về an toàn thực phẩm

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định triển khai Chỉ thị số 17 về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Chính phủ ban hành Chương trình hành động phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

Chính phủ ban hành Chương trình hành động phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 16/11/2023 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Phát triển công nghiệp công nghệ cao: Kinh nghiệm của Hoa Kỳ và bài học cho Việt Nam

Phát triển công nghiệp công nghệ cao: Kinh nghiệm của Hoa Kỳ và bài học cho Việt Nam

Hoa Kỳ được đánh giá là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới và cũng là quốc gia dẫn đầu về phát triển công nghệ trong các ngành công nghiệp.

Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất và ứng dụng nanoxenlulo

Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất và ứng dụng nanoxenlulo

Công nghệ sản xuất nanoxenlulo đã và đang được nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu, Trung Quốc tập trung triển khai và hoàn thiện.

Ưu tiên phát triển các TCVN và QCVN về hệ thống trạm sạc xe điện

Ưu tiên phát triển các TCVN và QCVN về hệ thống trạm sạc xe điện

Trong quá trình hoàn thiện hệ thống TCVN và QCVN về xe điện, cần ưu tiên phát triển các TCVN và QCVN về hệ thống trạm sạc, hệ thống sạc nhanh, trạm đổi pin…

lên đầu trang