Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 02/10/2023 | 12:02

Thứ hai, 02/10/2023 | 12:02
Kiến nghị của Bộ Công Thương về sửa đổi Luật An toàn thực phẩm

Kiến nghị của Bộ Công Thương về sửa đổi Luật An toàn thực phẩm

Bộ Công Thương vừa tổng kết tình hình thực hiện và đề xuất chính sách mới dự kiến đưa vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các tổ chức KHCN ngành Công Thương

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các tổ chức KHCN ngành Công Thương

Chuyển đổi số đối với các đơn vị sự nghiệp khoa học công lập là việc tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, hiệu quả quản lý và tạo ra các giá trị mới.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học xử lý các vấn đề môi trường

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học xử lý các vấn đề môi trường

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực phát triển kinh tế gắn với giảm phát thải, bảo vệ môi trường, việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) ở quy mô công nghiệp đang trở thành yêu cầu cấp thiết, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Năng suất - Nền tảng của thịnh vượng

Năng suất - Nền tảng của thịnh vượng

Cách duy nhất để một quốc gia đạt được sự thịnh vượng bền vững là cần sản xuất ra nhiều hàng hóa, dịch vụ với ít nguồn lực hơn.

Những ghi nhận về an toàn thực phẩm ở nơi đón đầu dòng Mekong

Những ghi nhận về an toàn thực phẩm ở nơi đón đầu dòng Mekong

Vừa qua, Bộ Công Thương đã kiểm tra công tác hậu kiểm về tình hình an toàn thực phẩm ở hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những thông tin tích cực ở hai tỉnh đón đầu dòng nước sông Mê Kông đổ về từ thượng nguồn này.

Pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Đề tài Pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm do Vũ Thị Hồng Hạnh (Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương) thực hiện.

lên đầu trang