Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ ba, 31/03/2020 | 22:29

Thứ ba, 31/03/2020 | 22:29

Video

Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư đổi mới theo hướng công nghệ cao

Với nỗ lực của các Bộ ngành, hy vọng trong thời gian tới, các doanh nghiệp sẽ được tiếp cận với nhiều chính sách ưu đãi và cởi mở hơn nữa trong việc nâng cao năng lực tiếp cận, chủ động tham gia và tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

lên đầu trang