Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ tư, ngày 18 tháng 07 năm 2018
Tên văn bản Thông tư về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”
Tải file Download
Mô tả Thông tư về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”
Số hiệu văn bản 20/2009/TT-BKHCN Ngày có hiệu lực 01/04/2010
Ngày ban hành 30/09/2009 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Trần Quốc Thắng - Thứ trưởng