Tên văn bản Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 18/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ đến năm 2020
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 18/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ đến năm 2020
Số hiệu văn bản 735/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực 18/05/2011
Ngày ban hành 18/05/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính Phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng