Tên văn bản Quyết định-5540/QĐ-BCT phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011 - 2020
Số hiệu văn bản 5540/QĐ-BCT Ngày có hiệu lực 06/08/2013
Ngày ban hành 06/08/2013 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng