Tên văn bản QĐ quy định trình tự xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Quyết định quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư
Số hiệu văn bản 30/2018/QĐ- TTg Ngày có hiệu lực 15/09/2018
Ngày ban hành 31/07/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc