Tên văn bản Phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Số hiệu văn bản 996/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực 10/08/2018
Ngày ban hành 10/08/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Người ký Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam