Tên văn bản Nghị định 67/2003/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 13 tháng 6 năm 2003 về phí bảo vệ đói với môi trường nước thải
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Nghị định 67/2003/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 13 tháng 6 năm 2003 về phí bảo vệ đói với môi trường nước thải
Số hiệu văn bản 67/2003/NĐ-CP Ngày có hiệu lực 01/01/2004
Ngày ban hành 03/06/2003 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính Phủ Người ký Phan Văn Khải