Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ sáu, ngày 20 tháng 04 năm 2018
Tên văn bản Quyết định về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
Tải file Download
Mô tả Quyết định về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
Số hiệu văn bản 1789/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực 14/10/2011
Ngày ban hành 14/10/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính Phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng- Thủ tướng