Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ sáu, ngày 20 tháng 04 năm 2018
Tên văn bản Quyết định Phê duyệt Chương trình Quốc gia Phát triển Công nghệ cao đến năm 2020
Tải file Download
Mô tả Quyết định Phê duyệt Chương trình Quốc gia Phát triển Công nghệ cao đến năm 2020
Số hiệu văn bản 2457/QĐ-Ttg Ngày có hiệu lực 31/12/2010
Ngày ban hành 31/12/2010 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính Phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng