Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 01/04/2020 | 00:05

Thứ tư, 01/04/2020 | 00:05

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 12:53 ngày 23/03/2020

Ứng dụng mô hình địa cơ học và ứng suất tới hạn xác định hướng khe nứt mở trong đá móng

Tóm tắt
Bài viết giới thiệu các bước xác định ứng suất tại chỗ (ứng suất đứng, ứng suất ngang lớn nhất, ứng suất ngang nhỏ nhất và áp suất lỗ rỗng); tính chất cơ học đá (module đàn hồi, hệ số Poisson, độ bền nén 1 trục và độ bền kéo) để xây dựng mô hình địa cơ học 1D của giếng khoan bằng cách sử dụng các dữ liệu khác nhau như logs và các thông số khoan.
Tiếp theo, lý thuyết ứng suất tới hạn được sử dụng để xác định các khe nứt tới hạn có khả năng là các khe nứt mở cho sản lượng dầu tốt. Sau đó, mật độ và hướng nứt nẻ được sử dụng để thiết kế mục tiêu và quỹ đạo của giếng khoan trong trong tầng chứa là đá granite.
Từ khóa: Địa cơ học, khe nứt mở, đá móng, ứng suất, tính chất cơ học đá.
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.
Tạ Quốc Dũng1, Phạm Trí Dũng2, Lê Thế Hà3, Nguyễn Văn Thuận4 
1Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh
2Công ty Liên doanh điều hành Dầu khí Cửu Long
3Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
4Đại học Chulalongkorn
lên đầu trang