Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 18/05/2024 | 13:03

Thứ bảy, 18/05/2024 | 13:03

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 07:34 ngày 16/05/2023

Sử dụng các tính chất của hàm Beta để tính một số tích phân suy rộng

Giới thiệu
Hàm Beta là một hàm đặc biệt, còn gọi là tích phân Euler của loại đầu tiên. Nó đóng vai trò quan trọng trong giải tích vì nó có mối quan hệ chặt chẽ với hàm Gamma, bản thân hàm này hoạt động như sự tổng quát hóa của hàm giai thừa. Trong giải tích nhiều hàm tích phân phức tạp đƣợc rút gọn thành
các tích phân bình thường liên quan đến hàm Beta. 
Tích phân suy rộng là một phần kiến thức khó trong học phần toán cao cấp 1 đối với các em sinh viên trƣờng Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Vì vậy, trong bài báo này tôi muốn trình bày lại về hàm Beta, các tính chất của nó và một vài ví dụ sử dụng tính chất của hàm Beta để tính tích phân suy rộng. Qua đó, các em sinh viên có thêm một cách làm với một số bài toán tích phân suy rộng hay và khó.
Từ khoá: Biến đổi; Hàm Beta; Tính chất; Tích phân
Ảnh minh hoạ
Xem chi tiết TẠI ĐÂY
ThS. Trần Thị Thùy Dung - Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
(Nguồn: Bản tin khoa học và công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh số 58) 
lên đầu trang