Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ tư, ngày 18 tháng 07 năm 2018
Đầu tư sản xuất với công nghệ sản xuất sạch hơn
Cập nhật lúc 02:14 ngày 01/12/2017

Đó là một trong những giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017- 2020 và sau năm 2020.

Giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Vĩnh Long sẽ đầu tư sản xuất với công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lượng sạch - Ảnh: Nguồn Internet.

Theo đó, các giải pháp là: Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; sản xuất sạch hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đầu tư sản xuất với công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lượng sạch; nghiên cứu, đánh giá tiềm năng và đề xuất giải pháp phát triển năng lượng tái tạo (năng lượng gió, mặt trời) tỉnh Vĩnh Long góp phần thay thế các nguồn năng lượng hóa thạch và giảm phát thải khí nhà kính...

Các dự án sau năm 2020 gồm: Hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp đầu tư hệ thống xử lý khí thải nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính, xây dựng các dự án cơ chế phát triển sạch tại các khu- cụm công nghiệp, dự án nghiên cứu giảm phát thải từ các nhà máy sản xuất góp phần bảo vệ môi trường.

Mục tiêu thực hiện kế hoạch nhằm lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu vào quy hoạch phát triển: Năng lượng (điện) công nghiệp và dịch vụ (thương mại, các hoạt động khác thuộc ngành công thương quản lý); tiếp cận và nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghiệp mới ít phát thải khí nhà kính trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...

Theo Báo Vĩnh Long