Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 20/03/2019 | 10:57

Thứ tư, 20/03/2019 | 10:57

Chính sách

Cập nhật lúc 09:21 ngày 05/12/2017

Công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Công Thương Thừa Thiên Huế vừa tổ chức công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV. Mục tiêu của Quy hoạch là phát triển đồng bộ lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn tỉnh, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Quyết định 3945/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, Quy hoạch phát triển điện lực Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV, với định hướng phát triển lưới điện truyền tải và phân phối phải gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của vùng và của từng địa phương trong vùng, đảm bảo chất lượng điện và độ tin cậy cung cấp điện ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh đó, phát triển lưới điện 220kV và 110kV, hoàn thiện mạng lưới khu vực nhằm nâng cao độ ổn định, tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu tổn thất điện năng. Xây dựng các đường dây truyền tải điện có dự phòng cho phát triển lâu dài trong tương lai, sử dụng cột nhiều mạch, nhiều cấp điện áp đi chung trên một hàng cột để giảm diện tích chiếm đất.

Mục tiêu của Quy hoạch là phát triển đồng bộ lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn tỉnh, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm giai đoạn 2016 - 2020 là 9,5%/năm, giai đoạn 2021 - 2025 là 11,7%/năm, giai đoạn 2026 - 2030 là 8,6%/năm, giai đoạn 2031 - 2035 là 7,5%/năm. Vốn đầu tư thực hiện quy hoạch giai đoạn 2016 - 2025, tổng vốn đầu tư xây mới, cải tạo công trình lưới điện có cấp điện áp từ 220kV trở xuống lưới điện trung áp và hạ áp ước tính 15.575,96 tỷ đồng.

Theo Tạp chí năng lượng Việt Nam

lên đầu trang