Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Chủ nhật, 17/11/2019 | 12:15

Chủ nhật, 17/11/2019 | 12:15

Tin KHCN

Cập nhật lúc 08:51 ngày 02/07/2019

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp

“Thực hiện các đột phá chiến lược, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và tận dụng hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ; hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo để thu hút nhân tài ở khắp nơi trên thế giới,…” Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết như trên tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - VBF giữa kỳ 2019 với chủ đề “Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển nhanh gắn với bền vững” vừa diễn ra ngày 26/6 tại Hà Nội. Đặc biệt, Diễn đàn còn có sự tham dự và phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.
Toàn cảnh Diễn đàn
Để nâng cao trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng doanh nghiệp, theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, bản thân doanh nghiệp phải được thể hiện trên 3 khía cạnh, gồm: kinh tế, pháp lý và đạo đức. Về kinh tế, doanh nghiệp cần cân đối mục tiêu lợi nhuận, đối xử thỏa đáng đối với người lao động, tạo điều kiện cho người lao động phát triển chuyên môn, thụ hưởng môi trường an toàn, vệ sinh. Doanh nghiệp cần tận dụng khoa học công nghệ để thúc đẩy tài nguyên mới, liên kết mạnh mẽ với các bộ phận trong nước để cung cấp hàng hóa, đảm bảo chất lượng sản phẩm, cạnh tranh lành mạnh. Về pháp lý, doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ quy định cạnh tranh, bảo vệ khách hàng, thúc đẩy sự công bằng, an toàn và bảo vệ môi trường. Về đạo đức, đây không phải là ràng buộc pháp lý, nhưng vô cùng quan trọng với cộng đồng, doanh nghiệp quyết định đúng, chia sẻ lợi ích thì xã hội sẽ tôn vinh.
 
Cũng tại Diễn đàn, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết thêm: cần kiên định và quyết tâm cải cách nền kinh tế. Một là nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế, củng cố và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, khơi thông các nguồn lực phát triển, thực hiện các đột phá chiến lược, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và tận dụng hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ; hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo để thu hút nhân tài ở khắp nơi trên thế giới. Thứ hai là xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ, tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Thứ ba là đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, thực hiện nghiêm việc đổi mới, sắp xếp, tinh giản biên chế, đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục hành chính, tiết giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
 
Trong khuôn khổ Diễn đàn, các đại biểu tham dự đã có dịp lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của đại diện các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan nhằm tiếp tục nâng cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển nhanh gắn với bền vững qua một số tham luận như: Tiêu chí phát triển cơ sở hạ tầng nhanh và bền vững; Tăng cường tiếp cận thị trường vốn Việt Nam một cách bền vững, phát triển chính phủ điện tử và nền kinh tế số; Hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hướng tới nền kinh tế bền vững và sáng tạo đổi mới trong kinh doanh; Thách thức về mặt tăng trưởng và bền vững,…
Hoàng Phiêu
lên đầu trang