Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 24/04/2024 | 21:44

Thứ tư, 24/04/2024 | 21:44

Tìm kiếm

  • Thúc đẩy phát triển mạng lưới chuyên gia năng suất tại Việt Nam

    Cập nhật: 22/03/2022

    Sáng ngày 15/3/2022, Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) đã tổ chức hội thảo “Giới thiệu Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất theo chuẩn mực Quốc tế” tại Hà Nội.

  • Xây dựng mạng lưới chuyên gia năng suất khu vực châu Á

    Cập nhật: 05/10/2020

    ​Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TTg về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia, trong đó yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương triển khai các dự án năng suất của Tổ chức Năng suất châu Á (APO), nhất là dự án Chứng nhận chuyên gia năng suất...

lên đầu trang