Tên văn bản Đề nghị góp ý hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi)
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Đề nghị góp ý hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi)
Số hiệu văn bản BCT Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 01/04/2024 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Bộ Công Thương