Tên văn bản Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động Khoa học và công nghệ.
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động Khoa học và công nghệ. Văn bản ý kiến, góp ý gửi Bộ KHCN trước ngày 20/3/2024.
Số hiệu văn bản 578/KHCN-KHTC Ngày có hiệu lực 28/02/2024
Ngày ban hành 28/02/2024 Ngày hết hiệu lực 20/03/2024
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và công nghệ Người ký Lê Xuân Định - Thứ trưởng