Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 24/04/2024 | 21:56

Thứ tư, 24/04/2024 | 21:56

Tìm kiếm

 • Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá

  Cập nhật: 03/01/2024

  Việc đẩy mạnh các hoạt động về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Bộ KH&CN trong năm 2024.

 • Chuyển biến nhận thức doanh nghiệp thông qua chương trình thúc đẩy năng suất địa phương

  Cập nhật: 04/12/2023

  Việc triển khai các chương trình/kế hoạch thúc đẩy năng suất địa phương từ 2010 đến nay đã tạo sự thay đổi, chuyển biến về nhận thức của các cấp quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng, đạt được sự quan tâm của lãnh đạo. Cùng với đó, phong trào năng suất được hình thành, cộng đồng doanh nghiệp đã có các kiến thức về cải tiến năng suất.

 • Tích hợp hệ thống quản lý nâng cao năng suất chất lượng

  Cập nhật: 09/05/2023

  Hiện nay các doanh nghiệp sản xuất đều chủ động đẩy mạnh hoạt động cải tiến, đổi mới công nghệ, tích hợp nhiều hệ thống quản lý, công cụ cải tiến... để giảm lãng phí trong quá trình sản xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tận dụng tốt cơ hội nâng cao vị thế và uy tín trên thị trường.

 • Nâng cao hiểu biết về công nghệ số, thu hẹp khoảng cách về năng suất

  Cập nhật: 16/01/2023

  Các chuyên gia cho rằng, việc tiếp tục nâng cao trình độ hiểu biết về công nghệ số, rút ngắn khoảng cách số giữa các doanh nghiệp, các ngành và người lao động sẽ giúp thu hẹp khoảng cách về năng suất.

 • Nâng cao năng suất chất lượng trong sản xuất công nghiệp

  Cập nhật: 09/01/2023

  Theo đánh giá, ngành công nghiệp của Việt Nam mới phát triển về chiều rộng mà chưa chú trọng chiều sâu, tiến trình công nghiệp hóa trong công nghiệp còn chậm. Để giải quyết bài toán tăng giá trị sản xuất, qua đó nâng cao tỷ trọng trong GDP của ngành công nghiệp, vấn đề cốt lõi chính là phải nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Nguồn: vietq.vn/

lên đầu trang