Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 15/06/2024 | 08:34

Thứ bảy, 15/06/2024 | 08:34

Tin KHCN

Cập nhật lúc 08:19 ngày 17/06/2022

Đồng Nai ưu tiên hỗ trợ các lĩnh vực chuyển đổi số

Kế hoạch đề ra mục tiêu phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời xây dựng, triển khai các chương trình truyền thông, về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực khác, phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai.
Cụ thể, Kế hoạch đề ra mục tiêu thực hiện tổ chức ít nhất 06 hội thảo/hội nghị, diễn đàn kết nối khởi nghiệp. Đồng thời, tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp (Tech DongNai) và tham gia Ngày hội khởi nghiệp quốc gia, quốc tế. 
Ngoài ra, sẽ hình thành ít nhất 03 câu lạc bộ khởi nghiệp trong trường đại học, cao đẳng và ít nhất 02 câu lạc bộ khởi nghiệp ở địa phương. Cùng với đó, tổ chức ít nhất 10 lần đào tạo tập huấn và họp Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh định kỳ 6 tháng, 1 năm. 
Gian trưng bày sản phẩm tại Ngày đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2022. (Nguồn: nhandan.vn/)
Các lĩnh vực được tỉnh Đồng Nai ưu tiên hỗ trợ đổi mới sáng tạo bao gồm chuyển đổi số, công nghệ thông tin - truyền thông, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ du lịch, dịch vụ logistic, công nghiệp chế biến sau nông sản và các dịch vụ nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Ngoài ra, Kế hoạch cũng ưu tiên hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
Đối tượng được hỗ trợ theo Kế hoạch này là các cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Trong đó, ưu tiên các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Đồng thời, các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất- kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khởi nghiệp tại tỉnh cũng nằm trong nhóm đối tượng được hỗ trợ. 
Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nghiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.
Xem chi tiết TẠI ĐÂY.
Hoàng Phương
lên đầu trang