Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 24/04/2024 | 22:55

Thứ tư, 24/04/2024 | 22:55

Tin KHCN

Cập nhật lúc 09:34 ngày 16/03/2023

Bộ Công Thương và Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2023 - 2026

Chiều ngày 15/3 tại Trụ sở Bộ Công Thương đã diễn ra buổi lễ ký kết “Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Công Thương - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026, định hướng đến năm 2030”.
Tham dự lễ ký kết, về phía Bộ Công Thương có Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cùng đại diện, lãnh đạo các Vụ, Cục, Viện Nghiên cứu và các Trường Đại học trực thuộc Bộ Công Thương. 
Về phía Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) có Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh - Chủ tịch, PGS.TS Trần Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Viện, GS.TS. Chu Hoàng Hà - Phó Chủ tịch, GS. TS Lê Trường Giang - Phó Chủ tịch cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.
Toàn cảnh buổi lễ ký kết
Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết: “Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam cùng Bộ Công Thương đều là những cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng nhiệm vụ được quy định rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật.  Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, hai bên đã có nhiều mối liên hệ, hỗ trợ qua lại lẫn nhau. Tuy nhiên, điều này mới chỉ được thực hiện đơn lẻ, chưa phát huy được hết hiệu quả, tiềm năng phát triển của hai bên. Do đó, lãnh đạo Bộ Công Thương cùng Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam mong muốn tạo ra cầu nối hợp tác chặt chẽ, phối hợp hiệu quả thực hiện các chương trình đào tạo, nghiên cứu để nhân lên sự thành công trong thực thi chức năng nhiệm vụ của mỗi ngành, mỗi đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cả nước. "
Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 17 tháng 11 năm 2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chính phủ phê duyệt “Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030” tại Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày ngày 28 tháng 02 năm 2023, mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản đạt được tiêu chí là nước Công nghiệp để đến năm 2030 là nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045 là nước phát triển có thu nhập cao.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên
“Để thực hiện sứ mệnh này, ngành Công Thương cùng Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam là những đơn vị có vai trò chủ chốt trong công tác tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo hai ngành, hơn 1 năm qua, các đơn vị chức năng của hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, đề xuất nội dung chương trình hợp tác, tổ chức lấy ý kiến nhiều lần của các đơn vị liên quan và lãnh đạo hai bên, cập nhật những nội dung mới, thiết thực, khả thi trong chương trình phối hợp” - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết thêm.
Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, GS.VS. Châu Văn Minh - Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam cho biết: “Trong thời gian qua, hoạt động phối hợp giữa Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và Bộ Công Thương về khoa học và công nghệ đã được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, nội dung tập trung vào giải quyết các vấn đề của thực tiễn, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Qua đó đã tạo ra những kết quả tích cực, đóng góp thiết thực cho doanh nghiệp ngành Công Thương. 
GS.VS. Châu Văn Minh - Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 
“Thời gian tới, phía Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Công Thương để đạt được mục tiêu đặt ra trong Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2023 - 2026, định hướng đến năm 2030.” - GS. VS Châu Văn Minh nhấn mạnh.
Sau phần chia sẻ của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Chủ tịch Châu Văn Minh, đại diện hai đơn vị đã nghe báo cáo của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Công Thương) Lý Quốc Hùng về kết quả hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giữa Bộ Công Thương và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, báo cáo của đại diện Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam về các thành tựu nghiên cứu của Viện; xem video trình chiếu những kết quả đạt được của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam trong năm 2022 và thực hiện ký kết “Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Công Thương - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026, định hướng đến năm 2030”.
Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) Lý Quốc Hùng báo cáo kết quả hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giữa Bộ Công Thương và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 
Theo đó, “Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Công Thương - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026, định hướng đến năm 2030” sẽ tập trung chủ yếu trong việc thực hiện 03 nhiệm vụ và 05 nhóm nội dung.
03 nhiệm vụ gồm: 
Một là, tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các quan điểm đường lối, các chủ chương Chính sách của Đảng, Nhà nước về Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa; về khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo và chương trình phối hợp giữa Bộ - Viện từ nay đến 2026 định hướng đến 2030, Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình, nội dung, giải pháp phối hợp thật cụ thể, phù hợp và khả thi trong từng năm, từng giai đoạn. Phối hợp, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tập thể cá nhân chịu trách nhiệm để có cơ sở kiểm điểm đánh giá rút kinh nghiệm.
Hai là, giai đoạn từ nay đến trước năm 2025 bên cạnh việc tích cực triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp KH&CN hiện có cần tích cực nghiên cứu đề xuất những chính sách, giải pháp khoa học và công nghệ có tính đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội mà Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra. Đồng thời, đề xuất được các nội hàm chính sách lớn cần thể hiện trong Luật phát triển công nghiệp và các cơ chế, chính sách, giải pháp KH&CN đột phá, đủ mạnh, khả thi để phát triển các ngành công nghiệp nền tảng.
Từ năm 2025, tập trung nghiên cứu, đề xuất chiến lược phát triển công nghiệp, thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Việt Nam thành nước công nghiệp có thu nhập trung bình cao.
Ba là, đề nghị lãnh đạo Bộ, Viện cử mỗi bên một đồng chí lãnh đạo để trực tiếp theo dõi, chỉ đạo chương trình phối hợp này. Đồng thời định kỳ hàng năm (và khi cần thiết) tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm để sự hợp tác của hai bên thực chất, hiệu quả lớn.
05 nhóm nội dung  gồm:
Thứ nhất, phối hợp nghiên cứu đề xuất, đặt hàng và triển khai các nhiệm vụ, cụm nhiệm vụ trong khuôn khổ các chương trình, đề án khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương theo hướng ưu tiên phát triển, ứng dụng các công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa trình độ cao, công nghệ số để phục vụ phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, phát triển sản xuất thông minh và chuyển đổi số, giải quyết những thách thức mới trong quá trình phát triển ngành.
Thứ hai, phối hợp trong nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng và thực thi chiến lược, chính sách phát triển ngành Công Thương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước, góp phần thực thi các các Hiệp định thương mại đa phương, song phương.
Thứ ba, phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Bộ Công Thương với doanh nghiệp trong ngành nhằm tư vấn, chuyển giao, đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ mới, thúc đẩy, khuyến khích hoạt động đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp;
Thứ tư, phối hợp trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao cho ngành Công Thương nhằm kịp thời thích ứng với yêu cầu đặt ra của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
Thứ năm, đẩy mạnh trao đổi, cung cấp, cập nhật, chia sẻ thông tin, tư liệu, dữ liệu thống kê giữa hai Bên về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Một số hình ảnh tại buổi lễ:
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được thành lập từ năm 1975 trên cơ sở hợp nhất của một số trung tâm và viện Toán học, Vật lý, Nghiên cứu biển. Trải qua gần 50 năm hình thành và phát triển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã vươn lên trở thành lá cờ đầu trong việc nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ; thực hiện nhiều nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược và trọng điểm cho nhà nước về công nghệ vũ trụ, công nghệ sinh học, khoa học vật liệu,... Hiện nay, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có 38 đơn vị trực thuộc bao gồm: 05 đơn vị chuyên môn giúp việc cho Chủ tịch Viện Hàn lâm; 26 tổ chức khoa học và công nghệ công lập và 07 đơn vị sự nghiệp công lập khác.
Quang Ngọc - Hoàng Loan
lên đầu trang