Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 04/03/2024 | 11:17

Thứ hai, 04/03/2024 | 11:17

Tin KHCN

Cập nhật lúc 13:20 ngày 13/10/2023

Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia kết thúc trong năm 2023

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ các Hợp đồng và Thuyết minh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia;
Căn cứ kết quả thực hiện các nhiệm vụ cấp quốc gia kết thúc trong năm 2023.
Bộ Công Thương thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia kết thúc trong năm 2023 như sau:
1. Danh mục kết quả thực hiện các nhiệm vụ cấp quốc gia kết thúc trong năm 2023 (Chi tiết xem tại đây)
2. Thời gian đăng tải thông tin: 60 ngày kể từ ngày đăng.
3. Thông tin liên hệ: 
Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng tải thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia kết thúc trong năm 2023, nếu có vấn đề chưa rõ đề nghị liên hệ về Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương. Địa chỉ: Số 54, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.222.02412./.
Xem chi tiết Thông báo số 318/Tb-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2023 TẠI ĐÂY
Vụ Khoa học và Công nghệ

lên đầu trang