Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 24/04/2024 | 22:11

Thứ tư, 24/04/2024 | 22:11

Tin KHCN

Cập nhật lúc 08:19 ngày 25/12/2023

Hướng tới môi trường nghiên cứu khoa học và đào tạo theo thông lệ quốc tế

Ngày 19/12, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo khoa học về liêm chính trong nghiên cứu. Hội thảo nhằm tạo diễn đàn trao đổi giữa các cơ quan quản lý, các tổ chức khoa học và công nghệ và các nhà khoa học về vấn đề liên quan đến liêm chính nghiên cứu, tạo nền tảng, hướng tới môi trường nghiên cứu khoa học và đào tạo chất lượng theo thông lệ quốc tế.
Hội thảo có sự tham dự của đại biểu đến từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, các viện nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại học, các chuyên gia, nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học
Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc nhận định, trong 10 năm trở lại đây, một trong các kết quả nổi bật của hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là số lượng công bố khoa học trên các tạp chí uy tín quốc tế đã gia tăng mạnh mẽ, thể hiện sự đóng góp của các nhà khoa học Việt Nam trong việc phát triển nền tri thức của nhân loại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao vị thế và tiềm lực khoa học và công nghệ của quốc gia.
Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội thảo
Bên cạnh những đóng góp tích cực như đã nêu cũng đang đặt ra một số vấn đề cần quan tâm, giải quyết đối với các nhà quản lý, các tổ chức khoa học và công nghệ cũng như cộng đồng và cá nhân các nhà khoa học, trong đó nổi lên các tranh luận về liêm chính trong nghiên cứu khoa học.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết, Hội thảo là diễn đàn thảo luận đa chiều từ các nhà khoa học, các chuyên gia, các tổ chức khoa học và công nghệ, các nhà quản lý, để cùng chia sẻ góc nhìn, nhận định, đánh giá về vị trí, vai trò của liêm chính trong nghiên cứu, các vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay và các công việc cần triển khai thực hiện nhằm giúp cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam tiếp tục có những bước phát triển về chất lượng, đóng góp thiết thực cho công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập sâu rộng với cộng đồng khoa học thế giới.
Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến tham luận, thảo luận của các nhà khoa học xung quanh thực trạng, kinh nghiệm tại các cơ sở giáo dục đại học, cũng như đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện liêm chính trong nghiên cứu. Các ý kiến cho rằng, việc quy định về liêm chính trong nghiên cứu khoa học và trong học thuật là cần thiết phải bàn để đưa ra một khung và hoàn thiện dần dần, trên cơ sở một bộ quy quy tắc chung, các cơ sở nghiên cứu xây dựng bộ quy tắc riêng.
Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận của các nhà khoa học
Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái khẳng định, liêm chính trong nghiên cứu khoa học là vấn đề quan trọng; những phản ánh của các nhà khoa học, truyền thông về vấn đề liêm chính khoa học những năm qua cho thấy,đã đến lúc phải quan tâm, lắng nghe.
Theo Thứ trưởng Trần Hồng Thái, việc cần làm ngay là các đơn vị quản lý nhà nước khẩn trương nghiên cứu đề xuất thể thức văn bản hướng dẫn, đôn đốc để các trường đại học, viện nghiên cứu thực hiện các quy chế, quy định về liêm chính.
Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nghiên cứu để sớm có cơ sở dữ liệu về khoa học công nghệ, tạo tài nguyên cho quản lý nhà nước. Đồng thời sẽ nghiên cứu xem xét tiêu chí giám sát các tạp chí và định hướng phát triển hệ thống tạp chí khoa học trong nước.
Các ý kiến tại hội thảo sẽ được xem xét để lồng ghép vào quá trình soạn thảo Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi.
Nguồn: nhandan.vn
lên đầu trang