Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 18/05/2024 | 13:40

Thứ bảy, 18/05/2024 | 13:40

Tin KHCN

Cập nhật lúc 09:15 ngày 24/04/2024

Nghiên cứu điều khiển hệ quá trình trên mô hình thực CE117

TÓM TẮT:
Bài báo này tập trung nghiên cứu điều khiển nhiệt độvà mức trong bình trộn quá trình sản xuất thực phẩm và đồ uống. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, việc kiểm soát nhiệt độ và mức trong bình trộn là rất quan trọng. Quá trình nhận dạng mô hình toán học cho hệ thống bình trộn thực CE117 được áp dụng trên cơ sở nhận dạng thực nghiệm, đảm bảo độchính xác và tin cậy. Sau đó, từcác hàm truyền thu được, một phương pháp tổng hợp bộ điều khiển cho vòng điều khiển nhiệt độvà mức nước được thiết kế. Quá trình điều khiển hệ thống thực cho thấy các bộ điều khiển đề xuất đảm bảo nhiệt độ và mức chất lỏng bám theo giá trịđặt với sai số nhỏtrong các trường hợp có và không có nhiễu tác động.
Từ khóa: Chỉnh định tham sốPID, điều khiển nhiệt độ, điều khiển mức, CE117.
Mô hình quá trình CE117 điều khiển nhiệt độ và mức
Xem chi tiết: tại đây
Nguyễn Tuấn Hùng, Hoàng Văn Nam, Phạm Minh Thảo, Hoàng Quốc Xuyên, Nguyễn Bá Khá, Ngô Mạnh Tùng (Khoa Điện, Đại học Công nghiệp Hà Nội)
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Công nghiệp Hà Nội T59 - S6C (12/2023)
lên đầu trang