Tên văn bản Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp Việt Nam - Phân tích từ một cuộc điều tra thống kê
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp Việt Nam - Phân tích từ một cuộc điều tra thống kê
Số hiệu văn bản 0 Ngày có hiệu lực 07/11/2019
Ngày ban hành 07/11/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia Người ký Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia