Tên văn bản Tuyển chọn thực hiện Đề án “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025”
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2021 tham gia “Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” thực hiện Đề án “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025”
Số hiệu văn bản 324 /QĐ-BCT Ngày có hiệu lực 22/01/2020
Ngày ban hành 22/01/2020 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Thứ trưởng Cao Quốc Hưng