Tên văn bản Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả V/v thực hiện Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về an toàn thực phẩm
Số hiệu văn bản 1293/BCT-KHCN Ngày có hiệu lực 10/03/2021
Ngày ban hành 10/03/2021 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Trần Việt Hòa - Vụ trưởng Vụ KH và CN