Tên văn bản Hưởng ứng ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hướng ứng “Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam” năm 2021, ngày 29 tháng 4 năm 2021, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 2395/BCT- KHCN về việc tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021. Chủ đề Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021 là: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai.
Số hiệu văn bản 2395/BCT-KHCN Ngày có hiệu lực 29/04/2021
Ngày ban hành 29/04/2021 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Thứ trưởng Cao Quốc Hưng