Tên văn bản Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Bộ Khoa học và công nghệ Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025
Số hiệu văn bản 909/BKHCN-VP Ngày có hiệu lực 20/04/2021
Ngày ban hành 20/04/2021 Ngày hết hiệu lực 01/08/2021
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và công nghệ Người ký Nguyễn Mai Dương - Chánh VP