Tên văn bản Phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030
Số hiệu văn bản 1322/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực 31/08/2020
Ngày ban hành 31/08/2020 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính phủ Người ký Thủ tướng Chính phủ