Tên văn bản Tuyển chọn (đợt 1) chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thông báo về việc nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ (đợt 1) bắt đầu thực hiện trong Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2022
Số hiệu văn bản 1596/QĐ-BCT Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 17/06/2021 Ngày hết hiệu lực 19/07/2021
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Thứ trưởng Cao Quốc Hưng