Tên văn bản Tuyển chọn (đợt 2) chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thông báo nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn (đợt 2) chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022
Số hiệu văn bản 1660/QĐ-BCT Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 29/06/2021 Ngày hết hiệu lực 02/08/2021
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Thứ trưởng Cao Quốc Hưng