Tên văn bản Công văn về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Công văn về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Số hiệu văn bản 1699/BKHCN-VPCTQG Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 11/07/2022 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký Thứ trưởng Lê Xuân Định