Tên văn bản Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định xây dựng dự toán và cơ chế khoán chi thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định xây dựng dự toán và cơ chế khoán chi thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN
Số hiệu văn bản 2449/BKHCN-KHTC Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 14/09/2022 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký Thứ trưởng Lê Xuân Định