Tên văn bản Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ
Số hiệu văn bản 10715/BTC-QLCS Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 18/10/2022 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Người ký Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi