Tên văn bản QĐ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KHCN đặt hàng giai đoạn 2023-2025 tham gia "Chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025"
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả
Số hiệu văn bản 429/QĐ-BCT Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 24/02/2023 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân