Tên văn bản Góp ý đối với dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành Công Thương đến năm 2030
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Góp ý đối với dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành Công Thương đến năm 2030
Số hiệu văn bản 0504 Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 05/04/2023 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân