Tên văn bản Công văn về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2024 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Công văn về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2024 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030
Số hiệu văn bản 1019/BKHCN-TĐC Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 11/04/2023 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký Thứ trưởng Lê Xuân Định