Tên văn bản Công văn v/v xây dựng báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, phát luật về phát triển thị trường KH&CN"
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Công văn v/v xây dựng báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, phát luật về phát triển thị trường KH&CN"
Số hiệu văn bản 1366/UBKHCNMT15 Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 06/04/2023 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Người ký Chủ nhiệm Lê Quang Huy