Tên văn bản Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện trong Kế hoạch năm 2024
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện trong Kế hoạch năm 2024
Số hiệu văn bản 1746/QĐ-BCT Ngày có hiệu lực 06/07/2023
Ngày ban hành 06/07/2023 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân