Tên văn bản Công văn về việc báo cáo tổng kết thi hành Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Công văn về việc báo cáo tổng kết thi hành Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013
Số hiệu văn bản 2124/BKHCN-PC Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 06/07/2023 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký Thứ trưởng Bùi Thế Duy