Tên văn bản Dự thảo Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Công Thương
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Dự thảo Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Công Thương
Số hiệu văn bản DT Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 13/11/2023 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Bộ Trưởng Nguyễn Hồng Diên