Tên văn bản Quyết định về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Quyết định về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống
Số hiệu văn bản 53/2012/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực 15/01/2013
Ngày ban hành 22/11/2012 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính Phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng