Tên văn bản Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
Số hiệu văn bản 02/2012/TT-BKHCN Ngày có hiệu lực 03/03/2012
Ngày ban hành 18/01/2012 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học - Công nghệ Người ký Chu Ngọc Anh - Thứ trưởng