Tên văn bản Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
Số hiệu văn bản 33/2011/TT-BKHCN Ngày có hiệu lực 23/01/2012
Ngày ban hành 09/12/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ KHCN Người ký Nguyễn Quân